Fem Bon Pastor

Associació Gitana Bon Pastor

Adreça: C/Mollerussa 59 Bajos, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 274 47 37
Horaris d’atenció: Matins de dilluns i divendres, previ contacte per telèfon.
Email: assoc.gitanabonpastor@gmail.com

La nostra missió és oferir ajuda, coneixements i recolzament en tot tipus de situacions socials i culturals al poble gitano del Bon Pastor.

Compartim seu amb la Associació per a la Convivència i Civisme del Poble Gitano i la Asociación Buen Pastor-Maranata, que sent independents compartim espai i actuem de forma conjunta en diverses ocasions.

Els objectius que perseguim són:

Exercim de mediadors entre els veïns d’ètnia gitana
Promovem i recolzem l’educació
Fomentem i lluitem per la igualtat de la dona
Participem en els events del barri

Les activitats que fem són:

Col·loquis, taules rodones, xerrades i ponències sobre la cultura gitana
Ajuda i formació a la dona
Visita de llars amb necessitat d’ajuda
Corals juvenils i infantils de Flamenc i Gospel
Teatre i dansa
Culte evangèlic
Participació a la Festa Major
Participació a la Cavalcada de Reis