Fem Bon Pastor

Medalla de honor de Barcelona esta distinción que nos han concedido a la Asociación del BDT de Bon Pastor

Medalla de honor de Barcelona esta distinción que nos han concedido a la Asociación del BDT de Bon Pastor quiere destacar todos aquellos que hemos contribuido al desarrollo de una conciencia ciudadana y hemos destacado en la defensa de Barcelona, así como por nuestras virtudes y valores cívicos.

Agradecimiento hacia todos aquellos que han pensado en la ABdT como merecedor de este galardón.

Gracias a todos los soci@s que hecho una labor muy importante hacia el servicio de la ciudadanía del barrio existente de manera vecinal y natural. Ya que somos personas muy activas y sociales a nivel comunitario.

img-20161206-wa0004

Sobre l'Autor Mira totes les entrades Autor del web

Banc del Temps BP

REGLES DE FUNCIONAMENT bdtbp

1 EL BANC DEL TEMPS és un projecte que funciona sense ànim de lucre. Les entitats responsables de la gestió van ser els serveis socials, l´ Associació de Veïns i Venies del Bon Pastor i la Parròquia del Bon Pastor. La seu del Banc del Temps és el Centre Cívic del Bon Pastor del Districte Municipal de Sant Andreu.

2 EL BANC DEL TEMPS té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps entre persones residents al Districte de Sant Andreu. L’intercanvi estarà adreçat a oferir i demanar tasques d’atenció a les persones i a la llar, així com a activitats lúdiques o de oci.

3 La mesura de intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de tasques que s’intercanviïn entre els socis/es.

4 Les persones es podran adscriure al Banc del Temps individualment, un cop feta la entrevista amb la Secretaria i amb el compromís d’oferir i demanar temps, és a dir, de realitzar un veritable intercanvi de temps.

5 Les persones adscrites al Banc del Temps hauran de oferir un determinant nombre de hores mensuals que vulguin i a la vegada hauran de demanar el mateix nombre de hores per tal de rebre els serveis i tasques que els calguin.

6 Cada persona adscrita al Banc del Temps será titular d´un compte corrent de temps i disposarà d´un talonari personal que utilitzarà en el moment de donar el seu temps a una altra persona.

7 Cada persona adscrita al Banc del Temps es compromet a comunicar mensualment a la secretaria el temps donat i/o rebut. Així mateix, la secretaria farà cada dos mesos un balanç de cada compte corrent de temps.

8 La secretaria del Banc del Temps editarà un Butlletí amb una periodicitat mínima trimestral. En aquest butlletí figurarà la relació de serveis disponibles per a l´intercanvi i la identificació i la localització de les persones corresponents.

9 La secretaria del Banc del Temps té la finalitat de promoure l´intercanvi entre les persones adscrites fomentant la mutua confiança.

10 El Banc del Temps no es fa responsable dels efectes derivats de les realitzacions dels serveis, els quals seran responsabilitat de les persones adscrites a ell.

11 Les persones adscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament.